Zarząd

  • Witold Ruciński – komandor,
  • Mariusz Skitek – wicekomandor,
  • Radosław Całka – skarbnik,
  • Jacek Kończak – sekretarz,
  • Rafał Izydorski – bosman,
  • Łukasz Jankowski – członek
  • Mariusz Pluciński – członek