Walne zebranie sprawozdawcze 2022

W imieniu zarządu Klubu Sportów Wodnych VEGA zapraszamy kolegów na walne zebranie sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się dniu 22 kwietnia 20202w siedzibie LOK przy ulicy Poniatowskiego 7 o godzinie 18:00 w pierwszym terminie lub o 18:15 w drugim terminie.

Program zebrania :

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
 4. Sprawozdania komandora oraz finansowe
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium  zarządowi
 7. Dyskusja
 8. Sprawozdanie komisji mandatowej
 9. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 10. Głosowania
 11. Wolne głosy i wnioski
 12. Zakończenie zebrania