Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

W imieniu zarządu Klubu Sportów Wodnych VEGA zapraszam kolegów na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie odbędzie się dniu 28 lutego 2020 w siedzibie LOK przy ulicy Poniatowskiego 7 o godzinie 18:00 w pierwszym terminie lub o 18:15 w drugim terminie.

Program zebrania obejmuje:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie komandora
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
6. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
7. Dyskusja
8. Sprawozdanie komisji mandatowej
9. Wybory komandora klubu oraz zarządu
10. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
11. Głosowania
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie zebrania

14. Spotkanie towarzyskie (impreza składkowa)